Peugeot garancija

Vaše brige - brine Peugeot!

1. Dvogodišnja ugovorna garancija

Kupovina i održavanje vozila nekada su zadavali mnogo problema. Sada možete da se opustite. Vaše brige – brine Peugeot! Lakše do vozila, a vožnja postaje pravo uživanje. Peugeot je kreirao paletu usluga da bi ste Vi bili zadovoljni.

Uslovi dvogodišnje garancije

Za vozila PEUGEOT proizvođač daje dvogodišnju garanciju za sve greške u konstruisanju ili materijalima, bez obzira na pređene kilometre, od dana isporuke vozila. Datum isporuke je naveden u “Garantnoj potvrdi” koja je predata kupcu uz vozilo. Ugovorna garancija proizvođača, Automobiles PEUGEOT, dodaje se zakonski definisanoj garanciji određene države.

Garancija pokriva:

• besplatnu popravku ili zamijenu dijelova (dijelovi i rad za koje je proizvođač ili njegov zastupnik utvrdio da su neispravni, uz napomenu da se popravka ili zamijena mogu obaviti upotrebom novih dijelova, novih sklopova ili standardnom zamijenom prema proceni proizvođača ili njegovog predstavnika.

• troškove otklanjanja kvara na mjestu gde se kvar dogodio ili vuču na udaljenosti od najviše 100 km do najbližeg servisnog mesta mreže PEUGEOT, ako se kvar pokriven garancijom dogodio u zemlji u kojoj proizvođač, Automobiles PEUGEOT, ima ovlaštenog predstavnika.

Uslovi primjene garancije:

Ova garancija važi pod uslovom da je obavljen prvi servis u garantnom roku, prema navodima u servisnoj knjižici, u jednom od Ovlaštenih Servisa mreže PEUGEOT. Radovi u prvom servisu u garantnom roku su besplatni ako Serviseru uručite potreban dokument iz knjižice “Redovni servisi Peugeot” (kupon prvog servisa u garantnom roku).

Garancija se primjenjuje pod uslovom:

• da je vozilo uvijek popravljano i još uvijek se popravlja u Ovlaštenim Servisima PEUGEOT.

• da su redovni servisi navedeni u knjižici “Redovni servisi Peugeot” bili pravovremeno obavljeni u Ovlaštenim Servisima ove mreže.

Garancija prestaje da važi:

• ako su na vozilo ugrađivani dijelovi ili oprema koje nije odobrio proizvođač,

• ako su na vozilu izvršene izmjene ili zamjene koje proizvođač nije ni predvidjeo ni odobrio ili su obavljene bez poštovanja tehničkih uputstava proizvođača (izmjene na instalaciji, ugradnja alarma i drugih uređaja koje nije odobrio proizvođač)

• ako je kvar nastao nemarom korisnika ili njegovim nepoštovanjem uputstava navedenih u vodiču za upotrebu i održavanje vozila

• ako se vozilo ne koristi na uobičajen način ili se koristi za trke,

• ako se vozilo preoptereti, robom ili putnicima.

Pored toga, ugovorna garancija ne pokriva:

• tekuće održavanje, razna prilagođavanja i redovne servise, zatim uobičajene potrošne dijelove kao što su filteri za ulje, zrak, gorivo,

• zamjenu dijelova koji se pri upotrebi vozila troše kako je proizvođač predvidjeo (gume, svećice, metlice brisača, kočne garniture i pločice, frikcione površine spojnice itd.),

• štete nastale u prirodnim nepogodama kao što je grad ili poplava,

• štete nastale u saobraćajnim nesrećama,

• štete nastale kao posljedica upotrebe goriva lošeg kvaliteta ili eksploatacije vozila u nepredviđenim uslovima (loši putevi)

• sve druge troškove koji nisu izričito navedeni u ovoj ugovornoj garanciji, ili zakonskoj garanciji, posebno troškove nastale nemogućnošću upotrebe vozila.

U slučaju zahvata koji su obavljeni na vozilu u skladu s ugovornom garancijom, ona se zbog toga ne produžava, osim kada je drugačije određeno zakonom. Dijelovi ili sklopovi koji su zamjenjeni u skladu s ugovornom garancijom, postaju vlasništvo proizvođača, Automobiles PEUGEOT. U slučaju preprodaje, novi vlasnik vozila uživa pravo na garanciju do njenog isteka.

2. Produžena garancija - OPTIWAY

GARANCIJA PROIZVOĐAČA

Od 1.1.2016 za sva nova vozila iz Peugeot game putničkih modela važi dvogodišnja fabrička garancija bez ograničenja kilometraže na sva putnička i laka komercijalna vozila.

PEUGEOT ASSISTANCE

Prilikom kupovine novog Peugeot automobila za vrijeme trajanja garancije može koristit uslugu Peugeot Assistance pomoći na cesti, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici.

FLEKSIBILNOST GARANCIJE

Svim svojim klijentima, Peugeot nudi mogućnost prilagođavanja garancije za nova vozila njegovim potrebama kroz program produžene garancije od 3 do 5 godina uz željenu kilometražu.

Opcija produžene garancije nudi vam dodatnu sigurnost i lakše planiranje troškova održavanja.

Ukoliko želite da vaše vozilo ima 3 ili više godina garancije, kontaktirajte nas putem telefona 051 380 444 za više informacija. Kažite nam vašu prosječnu godišnju kilometražu i naše stručno osoblje će za vas izabrati najoptimalnije rješenje produžene Peugeot garancije.

3. Garancija na boju

Garancija na boju
Uz dvogodišnju ugovornu garanciju, proizvođač za vozila PEUGEOT daje garanciju za sve nedostatke po pitanju originalne boje karoserije, od datuma isporuke koji je naveden na “Garantnoj potvrdi” koja je dostavljena klijentu, i to za period od:
• 3 godine za sva putnička vozila (osim za EXPERT Combi i BOXER Combi) i 806 i transformisana putnička vozila.
• 2 godine za sva ostala vozila uključujući EXPERT Combi i BOXER Combi.
Garancija na boju pokriva:

Ponovno farbanje cijelog vozila ili njegovog dijela kada se radi o boji koja je oštećena i za koju je Automobiles Peugeot ili njegov predstavnik konstatovao da ne odgovara standardima proizvođača. Garancija se primjenjuje pod uslovom da je vozilo uvijek popravljano u Ovlaštenim Servisima mreže PEUGEOT i da je klijent u odgovarajućem periodu u okviru navedenih servisa izvršio redovne servise kako je naznačeno u knjižici “Redovni i Peugeot” kao i da je vratio u prvobitno stanje eventualna oštećenja vozila.
Garancija na boju ne pokriva:

• oštećenje boje karoserije koje su prouzrokovale prirodne pojave, kao što su atmosferske padavine, hemijske, životinjske ili biljne tvorevine, pijesak, so, prirodne pojave (grad, poplave) i drugi spoljašnji faktori (koji jesu ili nisu posledica nesreće),

• oštećenja nastala usljed zanemarivanja ili nepoštovanja preporuka proizvođača od strane korisnika vozila,

• oštećenja nastala u okolnostima koje nisu navedene u ugovornoj garanciji.
Zahvate koji se preduzimaju na ime garancije boje obavezno treba da obavi ovlašteni predstavnik mreže PEUGEOT. U slučaju preprodaje, novi vlasnik vozila uživa pravo na garanciju do njenog isteka, a to je godinu dana ili tri godine, u zavisnosti od vozila, od datuma navedenog u “Garantnoj potvrdi”, ali samo ako su svi vlasnici vozila ispunjavali uslove po kojima je ova garancija važeća.

4. Garancija na koroziju

Garancija protiv korozije

Uz dvogodišnju ugovornu garanciju, proizvođač za vozila PEUGEOT daje i garanciju protiv korozije koja bi nastala sa unutrašnje strane ka spoljašnjosti karoserije, od datuma isporuke koji je naveden na “Garantnoj potvrdi” koja je dostavljena klijentu, i to za sledeći period:

• 12 godina za sva putnička vozila (osim za EXPERT Combi i BOXER Combi) i 806 i transformisana putnička vozila,

• 6 godina za sva dostavna vozila, uključujući EXPERT Combi i BOXER Combi.

Garancija protiv korozije pokriva:

Popravku ili zamjenu dijelova progriženog lima, za koje je proizvođač ili njegov Ovlašteni Predstavnik utvrdio da su oštećeni, kao i odgovarajuće troškove rada. Garancija se primjenjuje pod uslovom da je vozilo uvijek popravljano u Ovlaštenim Servisima mreže PEUGEOT i da je klijent u odgovarajućem periodu u okviru navedenih servisa izvršio redovne servise kako je naznačeno u knjižici “Redovni servisi Peugeot” kao i da je vratio u prvobitno stanje eventualna oštećenja vozila.

Garancija protiv korozije ne pokriva:

• oštećenja nastala usljed zanemarivanja ili nepoštovanja preporuka proizvođača od strane korisnika vozila,

• oštećenja nastala u okolnostima koje nisu navedene u ugovornoj garanciji,

• oštećenja nastala uništenjem antikorozivne zaštite do kojih je došlo nekom dodatnom obradom koja nije predviđena planom održavanja,

• rđu koja se pojavila usljed montiranja dodatne opreme koju nije odobrio proizvođač i/ili zato što ona nije ugrađena uz poštivanje uputstava proizvođača,

• korpe i površine za prevoz kod dostavnih vozila, kao ni transformacije karoserije izvršene na osnovnoj verziji vozila,

• točkove i mehaničke dijelove koji nisu sastavni dio karoserije.

Opravke izvršene u skladu sa garancijom protiv korozije na dijelovima gde je došlo do probijanja rđe, moraju biti izvršene u ovlaštenim servisima mreže PEUGEOT. U slučaju preprodaje, novi vlasnik uživa pravo na ovu garanciju do dana njenog isticanja, na šest ili dvanaest godina, u zavisnosti od vozila, odnosno do datuma navedenog u “Garantnoj potvrdi” pod uslovom da su svi vlasnici vozila ispunjavali uslove u kojima je ova garancija važeća.

Garantne napomene:

Davalac garancije je dužan da, u garantnom roku, izvrši uslugu održavanja ili popravke vozila u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva za izvršenje tih usluga. Navedeno važi za sve neispravnosti koje spadaju u prethodno navedene uslove garancije. Reklamacija kupca može biti predmet navedene garancije samo ako je prijavljena u važećem roku. Mjerodavnom prijavom se smatra radni nalog otvoren u Ovlaštenom Servisu. Održavanje vozila u mreži Ovlašćenih Servisa i rezervne dijelove proizvođač obezbeđuje u toku sedam godina poslije prestanka proizvodnje određenih modela vozila.

Back to top